ATTOS d.o.o. Novi Sad

Temerinski put 26A

21000 Novi Sad

SRBIJA


telefon: 00 381 21 419 999
fax: 00 381 21 419 900


e-mail: gev@attos.rs

Naručivanje:

gev@attos.rs

Komercijala:

Igor Bečelić
igor.becelic@attos.rs

Dušan Mijatov
dusan.mijatov@attos.rs

Saša Španjević
sasa.spanjevic@attos.rs

Maloprodaja:

telefon: 021 410 699
maloprodaja@attos.rs

Logistika:

Dragan Radovanović
dragan.radovanovic@attos.rs

Računovodstvo:

Danijela Miletić
danijela.miletic@attos.rs

Direktor prodaje:

Dejan Popadić
dejan.popadic@attos.rs

Generalni direktor:

Predrag Kašiković
predrag.kasikovic@attos.rs